torstai 1. elokuuta 2013

ATT HA EGEN KO I DIKET

Denna målande beskrivning “att ha egen ko i diket” kommer  från finskans "oma lehmä ojassa", vilket i sin tur betyder att personen har sina egna intressen att bevaka i ett allmännare sammanhang. Finskan har inte bara påverkat det finlandssvenska ordförrådet utan också lämnat spår i fraseologin och syntaxen. Speciellt märks den finska inverkan på prepositionsbruket och ordföljden. Likaså har många finlandssvenska talesätt lånats direkt från finskan och kan därför vara svårbegripliga för den som inte behärskar finska.
Det finns ett antal ord och uttryck som bara används i Finland eller som används i Finland i en annan betydelse än i Sverige. De här orden brukar kallas finlandismer.  Vissa finlandismer är gamla svenska ord som inte längre är i bruk i Sverige,  andra har tagits upp ur de finlandssvenska dialekterna, men de allra flesta finlandismerna är ett resultat av finskt inflytande, antingen direkta lån som t.ex. orden kiva (kul) och juttu (grej/artikel) eller översättningslån som exempelvis taltur(inlägg) och skyddsväg (övergångsställe).

När en finlandssvensk påstår, att han har sin egen ko i diket eller har tänkt lyfta katten på bordet, ska man i Sverige alltså inte tro att det handlar om kor eller katter utan börja misstänka att finlandssvensken talar för sin sjuka mor och planerar att ta tjuren vid hornen.

“Att ha egen ko i diket” är idiom, som inte ska tolkas bokstavligt utan istället metaforiskt. Det är alltså den metaforiska innebörden hos idiomen, och inte en bokstavlig innebörd, som ska tolkas som betydelse. Idiom lär finnas i alla språk och den mer vedertagna definitionen har följande enkla lydelse: "Två eller flera ord som tillsammans betyder något annat än vad orden gör ensamma". 

Orden får alltså en överförd betydelse som bl.a. förklarar svårigheten att lära sig dem i ett andraspråk eftersom man ofta tenderar att först tolka och förstå ett uttryck mera bokstavligt.
Att använda sig av idiomatiska uttryck, när man talar, gör att språket blir både målande och levande. Dessa uttryck är väldigt vanliga och man använder dem varje dag utan att man kanske ens tänker på det. Uttrycken fungerar också som ett slags kulturbärare. Är man inte en del av kulturen så består ju uttrycken bara av tomma ord. Det är ofta dessa idiomatiska uttryck som är den knepigaste biten när man lär sig främmande språk.

Tittar man på idiomatiska uttryck i andra språk kan man även få en spännande inblick i dessa länders kultur och historia. Är det någon till exempel som aldrig har frågat sig var uttrycket Det regnar katter och hundar på engelska kommer ifrån?Idiomatiska uttryck är inte samma sak som ordspråk. Ett ordspråk är en fras, som används i språket för att uttrycka ett budskap eller en värdering. Ordspråken har alltid samma form, de anpassas inte grammatiskt efter sammanhanget. Exempel på ordspråk är  Tala är silver, tiga är guld. Idiomatiska uttryck däremot infogas i språket och anpassas därmed grammatiskt efter sammanhanget. Exempelvis Att vara blåögd: ”Pelle är så blåögd, honom kan man lura hur lätt som helst”.

Varför är idiom så älskvärda? De är lite hemliga och piffar upp språket. Vet man inte betydelsen är det rent omöjligt att knäcka koden genom att gissa. Det är själva kombinationen av ord som utgör betydelsen, inte varje ords betydelse var och för sig. Att det är “grus i maskineriet” har alltså inget att göra med vare sig grus eller maskineri. Det betyder helt enkelt, att det är något, som hindrar ett smidigt genomförande av något.

Genom att använda idiom i ditt språk
får du en rikare och mer varierad kommunikation.

Kaisa
Aurelias vaktmästare
Ei kommentteja: